Alte servicii

Executorul judecatoresc este competent sa efectueze si alte acte si servicii precum:
- luarea in posesie prin executare silita a bunurilor afectate garantiei in cazul contractelor de garantie reala
- executarea silita a contractelor de leasing in sensul intrarii in posesia bunurilor ce fac obiectul contractelor
- intocmirea protestului de neplata a cambiilor si biletelor la ordin
- actualizarea creantelor, stabilirea dobanzilor, penalitatilor sau a altor sume ce fac obiectul executarii silite
- consultanta in materia executarii silite
- servicii de curierat