Servicii

Principala activitate consta in recuperarea creantelor prin executare silita, aceasta fiind procedura prin care creditorul, titular al dreptului recunoscut printr-o hotarare judecatoreasca sau printr-un alt titlu executoriu, constrange, pe debitorul sau, care nu isi executa de bunavoie obligatiile care decurg din acel titlul executoriu, de a le aduce la indeplinire in mod silit.

Pentru mai multe detalii privind un serviciu va rugam sa il selectati din meniul disponibil in partea dreapta.