Servicii - Executare creante Brasov

Una dintre principalele activitati ale biroului consta in recuperea creantei pe care creditorul o are impotriva debitorului sau.

Pentru a se putea demara procedura de executare silita creanta care se cere a fi recuperata prin intermediul acestei proceduri trebuie sa fie certa, lichida si exigibila si sa fie constatata printr-un inscris care, potrivit legii, sa fie titlu executoriu.

Legea ofera caracter de titlu executoriu urmatoarelor inscrisuri: hotarari judecatoresti, hotarari judecatoresti straine, hotarari arbitrale, acte autentificate de un notar public, cambia, biletul la ordin si cecul, actele de sanctionare contraventionala, contractele de credit bancar, contractele de credit ale institutiilor financiare nebancare, contractele de leasing, contractul de garantie reala mobiliara, contractul de arenda, titlul executoriu european pentru creantele necontestate, etc.


Pentru aducerea la indeplinire a executarii silite legea pune la dispozitia executorului multiple posibilitati de executare, care pot fi folosite simultan sau succesiv, pana la realizarea creantei constatate prin titlu executoriu:
- poprirea sumelor detinute de debitor in conturi bancare
- poprirea veniturilor debitorului (salariu, pensie, etc.)
- poprirea sumelor de bani datorate debitorului de catre o terta persoana
- vanzarea bunurilor imobile proprietatea debitorului
- sechestrarea si vanzarea bunurilor mobile apartinand debitorului
- poprirea si vanzarea bunurilor mobile incorporale ale debitorului

Activitatea executorului judecatoresc se compune din mai multe etape:
- inregistrarea dosarului si incuviintarea executarii silite de catre instanta de executare
- evaluarea a situatiei debitorului, prin obtinerea de informatii de la institutiile ce detin date de acest fel - in functie de rezultatele evaluarii si optiunea creditorului se trece la poprirea veniturilor, indisponibilizarea bunurilor, vanzarea lor la licitatie sau, dupa caz, se constata starea de insolvabilitate a debitorului
- distribuirea sumelor de bani rezultate din executarea silita si inchiderea dosarului