Servicii - Oferte de plata

Oferta de plata este procedura pe care debitorul o poate folosi pentru a se elibera de obligatia avuta fata de creditorul sau, in ipoteza in care acesta refuza primirea platii.

Din momentul primirii somatiei emise de executor, creditorul are urmatoarele optiuni:

In cazul in care creditorul se prezinta la locul si data stipulate in somatie si primeste suma, atunci procedura ofertei reale si-a atins finalitatea si se desavarseste prin incheierea unui process-verbal in acest sens de catre executorul judecatoresc.
Cea de-a doua optiune vizeaza situatia in care creditorul nu se prezinta la locul fixat sau, prezentandu-se, refuza primirea sumei datorate. Si in acesasta situatie, executorul judecatoresc incheie un proces-verbal in care se vor consemna aceste imprejurari. In aceasta situatie, debitorul va trebui sa consemneze suma sau bunul oferit la C.E.C. sau orice alta institutie bancara sau, unitate specializata, iar recipisa o va depune la biroul executorului judecatoresc.

Oferta reala urmata de consemnatiune elibereaza pe debitor ca si cum ar fi platit insusi creditorului; riscurile, in ceea ce priveste bunul consemnat, trec asupra creditorului, iar curgerea dobanzilor este oprita. Pentru ca debitorul sa fie efectiv eliberat, el trebuie sa consemneze suma datorata; oferta singura nu are niciun efect in ceea ce priveste stingerea datoriei.