Servicii - Notificari acte

Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare este formalitatea care are drept scop aducerea acestora la cunostinta destinatarilor.

Actele judiciare sunt cele care se emit pe parcursul solutionarii unui proces (citatii, cerere de chemare in judecata, hotarare judecatoreasca, cereri privind exercitarea cailor de atac si alte acte procesuale).

Actele extrajudiciare sunt cele ce nu sunt emise de o instanta judecatoreasca insa pot fi folosite in cadrul unui eventual proces.

Notificarea actelor extrajudiciare este foarte des folosita pentru:
- a face cunoscuta o anumita stare de fapt sau de drept
- a avertiza cu privire la un anumit demers
- a soma o persoana sa faca sau sa nu faca ceva sub o sanctiune aratata expres

In functie de optiunea notificantului, comunicarea actelor judiciare si extrajudiciare se realizeaza personal de catre executorul judecatoresc, prin intermediul oficiilor postale, precum si prin fax, posta electronica sau alt mijloc de comunicare.