Servicii - Executare hotarari Brasov

Executorul judecatoresc este singurul organ de executare competent pentru aducerea la indeplinire a dispozitiilor prevazute in hotarari judecatoresti.
Pentru a fi considerata titlu executoriu o hotarere trebuie sa fie definitiva si irevocabila sau executorie.
Hotararea judecatoreasca trebuie investita cu formula executorie daca legea nu prevede altfel.

Hotararile prin care se admit cererile pentru incuviintarea executarii silite a hotararilor date in tari straine constituie titlu executoriu, in temeiul carora poate fi pornita executarea silita impotriva debitorului.

Cateva din obligatiile care pot face subiectul unei hotarari judecatoresti si ce pot fi realizate pe calea executarii silite:
- plata sumelor de bani,
- predarea bunurilor mobile
- predarea silita a bunurilor imobile
- obligatii de a face sau de a nu face
- stabilirea domiciliului, incredintarea sau vizitarea minorului.